Monday, 19 September 2011

Contoh Gambar Kelas Pemulihan

                                                             sudut hiburan
                                                                 sudut ilmu
                                                                  sudut belajar
                                                                 sudut rehat
                                                meja bulat untuk aktiviti permainan
                                                         bahan bantu mengajar
Kelas merupakan suatu sudut yang penting bagi murid-murid untuk menimba ilmu. Kelas yang kondusif dapat menarik minat murid untuk terus belajar dalam keadaan gembira. Gambar di atas merupakan salah satu contah gambar kelas pemulihan di salah sebuah sekolah di sekitar Kuala Lumpur. Mudah-mudahan gambar-gambar di atas dapat memberi idea kepada guru-guru untuk menyediakan sebuah kelas yang kondusif kepada murid pemulihan.

No comments:

Post a Comment