Thursday, 13 October 2011

KEMAHIRAN PENGAMATAN 2

KOMPONEN DAN JENIS-JENIS PENGAMATAN

i. Penglihatan ( Diskriminasi penglihatan, Ingatan penglihatan dan integrasi visual-motor, visual kinestetik.)

ii. Pendengaran ( Diskriminasi pendengaran, Ingatan pendengaran dan Integrasi visual-Pendengaran. )

iii. Sensori- Motor ( Koordinasi pergerakan tubuh atau kawalan gerak visual, koordinasi motor kasar dan motor halus, imej badan sisian arah ( penyelarasan badan).

Antara jenis pengamatan terdapat dua jenis pengamatan yang penting yang berkait rapat dengan pembelajaran kanak-kanak hari ini, yakni pengamatan penglihatan dan pengamatan pendengaran.

“…. Corret auditory and visual perception is the characteristic of a good reader …..” Fred.J. Schnell dalam bukunya “ Backwardness in Basic Subjects”.

Dari kata-kata di atas bererti bahawa “hanya orang yang mempunyai pengamatan dan pendengaran yang boleh membaca dengan baik”. Kita sebagai seorang guru tidak akan menafikan bahawa dari pengalaman-pengalaman mengajar, kita dapat mengesan kanak-kanak terutama kanak-kanak pemulihan yang mempunyai kesukaran-kesukaran dalam satu aspek pengamatan tersebut.

1.5 CIRI-CIRI KESUKARAN DALAM KOMPONEN - KOMPONEN PENGAMATAN

1.5.1 Penglihatan

Diskriminasi - Ketidakbolehan membezakan bentuk, saiz,

warna, huruf, nombor dan perkataan.

Ingat Kembali - Ketidakbolehan mengingat kembali apa yang

diamati.

Orientasi Kedudukan - Ketidakbolehan membezakan kedudukan

sesuatu bentuk, huruf dan nombor.

Turutan - Ketidakbolehan mengingati sesuatu

mengikut susunan huruf-huruf dalam

perkataan.

Menyudah atau - Ketidakbolehan mengenal sesuatu benda

atau Melengkap objek, nombor, perkataan

atau ayat.

Menyalin - Ketidakbolehan menyalin sesuatu bentuk,

huruf, nombor, perkataan atau ayat.

Rajah Latar Belakang - Ketidakbolehan menentukan sesuatu seperti

bentuk, huruf atau nombor dari latabelakang

sesuatu gambar atau rajah.

Koordinasi Motor - Ketidakbolehan menyelaraskan pergerakan

Mata Tangan motor mata dan tangan.

Pertalian Jarak - Ketidakbolehan mengagak sesuatu saiz,

Jarak( Ruang ) kiri dan kanan serta

hubungan antara satu objek

dengan objek yang lain.

Ketetapan Bentuk / - Ketidakbolehan mengetahui sesuatu bentuk,

Kedudukan dalam huruf, atau nombor yang mempunyai bentuk

Rajah tetap dan tidak akan berubah bentuknya

dalam mana-mana keadaan.

Gambar Bersiri - Ketidakbolehan mengikuti cerita dari satu

babak ke satu babak yang lain.

Mazing atau Mencari - Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu

Masalah Jalan Keluar

Benda Tersembunyi - Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu

Masalah yang abstrak.

1.5.2 Pendengaran

Antara masalah dalam pengamatan pendengaran yang berpunca daripada kecacatan organisma telinga adalah seperti : -

Diskriminasi - Ketidakbolehan mengenal dan membezakan

bunyi sebutan, rentak irama dan intonasi yang

berlainan.

- Ketidakbolehan mengenal arah bunyi ( jauh atau dekat ).

- Ketidakbolehan mengingat bunyi-bunyi yang didengar.

- Ketidakbolehan mengulang corak bunyi dan turutannya

Pekak Konduktif - Tidak dengar bunyi bernada rendah.

Pekak Perseptif - Tidak dengar bunyi bernada tinggi.

Pekak Campur Aduk - Campuran pekak koduktif dan pekak

perseptif.

Pekak Rikrutmen - Boleh mendengar bunyi yang kuat sahaja.

( Automatic Volume

Control )

Secretory Otitis - Cecair yang menyekat garam.

1.5.3 Sensori Motor

1. Motor Kasar - Ketidakbolehan dalam pergerakan badan dengan

automatis, mudah dan berirama serta dengan

imbangan sewajarnya.

2. Motor Halus - Ketidakbolehan untuk menguruskan tugas-tugas

atau kerja-kerja yang memerlukan kawalan-

kawalan motor halus terutamanya dalam

penggunaan tangan dalam tulisan, lukisan,

jahitan dansebagainya.

- Ketidakbolehan bertindak balas terhadap dorongan melalui penglihatan, pendengaran dan daya perasa.

- Ketidakbolehan mengesan, mentafsir dan bertindak balas terhadap dorongan daya perasa.

- Kekurangan kesedaran perhubungan runag dengan imej badan, sisian dan arah.

1.6 PSIKOMOTOR - LATERALITI DAN DOMINAN

Lateraliti ialah pergerakan seseorang itu dan dominan ialah penguasaan

satu bahagian otak ke atas bahagian kiri atau kanan badan. Bahagian ini

pula menguasai pergerakan otot-otot kiri atau kanan anggota. ( Bahagian

kiri otak akan menguasai bahagian kanan anggota dan sebaliknya. )

Lateraliti dan Dominan ada kaitan dan saling pengaruh-mempengaruhi

antara satu sama lain. Pengkelasan lateraliti dan dominan mengikut

Marianne Frosting terbahagi kepada 5 bahagian.

i. Penyelarasan / Koordinasi motor mata tangan.

ii. Rajah latar belakang.

iii. Ketetapan bentuk.

iv. Kedudukan dalam ruang / pertalian jarak.

v. Orientasi kedudukan.

Kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam lateraliti dan dominan

akan menghadapi kesulitan untuk menentukan arah kiri dan kanan. Ini

akan mempengaruhi kanak-kanak dalam bacaan dan tulisan.

No comments:

Post a Comment